POSLJEDNJI POZDRAV
NAŠEM DRAGOM RADNOM KOLEGI I UVAŽENOM PROFESORU
DR. MIRSADU KURTOVIĆU

POSLJEDNJI POZDRAV
NAŠEM DRAGOM RADNOM KOLEGI I UVAŽENOM PROFESORU
DR. MIRSADU KURTOVIĆU


 
ZAPOSLENICI  I STUDENTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Komemorativna sjednica povodom smrti uvaženog kolege prof. dr. Mirsada Kurtovića biti će održana u utorak 08.06.2021. godine u 1000 sati u Sali A1 (prizemlje zgrade) Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera (ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru), a dženaza će biti isti dan na Vlakovu u 14 sati i 15 minuta.

 Objavljeno: 07.06.2021