OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA
"MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI“ I „MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA
"MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI“ I „MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI"


UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

Akademska godina:

2022/2023

Ciklus studija

I

Studijski program:

BILJNA PROIZVODNJA I ZOOTEHNIKA

Naziv predmeta:

"MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI“ I „MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJ

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 KOLOKVIJ iz predmeta  "MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI“ I  „MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI" će se održati u četvrtak 2.1.2023. godine u terminu od 9 do 10 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu.

Ispit će biti organiziran u sali 2.

 

 

 

Predmetni nastavnik

Prof dr Saud Hamidović

                                                                                   Objavljeno: 27.01.2023