NAKNADNI KONKURS (II UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

NAKNADNI KONKURS (II UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Sarajevo, 21. 8. 2017. godine

 

NAKNADNI KONKURS

(II UPISNI ROK)

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  CIKLUSA   STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za dopunski upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija kako slijedi:

Odsjek

Redovni

studij

Redovni samofinasirajući

Vanredni

studij

Strani državljani

Biljna proizvodnja

3

30

14

5

Zootehnika

19

10

4

3

Prehrambene tehnologije

0

0

1

0

Ekonomika poljoprivrede i

prehrambene industrije

7

10

5

1

 

Prijave na naknadni konkurs podnose se Studentskoj službi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta od 22. avgusta do 8. septembra 2017. godine od 10.00 do 14.00 sati

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.  Zahtjev za upis (preuzima  se na šalteru Studentske službe Fakulteta)

2. Originalna svjedočanstva srednje škole završene  u  Bosni  i Hercegovini  u  četverogodišnjem  trajanju  odnosno  odgovarajuće  nostrificirane dokumente  za  kandidate  koji  srednju  školu  nisu  završili  u  Bosni  i  Hercegovini

3. Rodni list

4.  Uvjerenje o državljanstvu

5. Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

/Više informacija o upisu - kontakt telefon studentske službe 033/225 727, lokal 107/

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na KONKURS neće moći podizati na revers.

 

Objavljeno: 20.01.2018