POSJETA HAXHI ZEKA UNIVERZITETU

POSJETA HAXHI ZEKA UNIVERZITETU


Prof. dr. Muhamed Brka, Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zajedno sa prodekanom za kvalitet Doc. Dr. Almir Toroman, posjetio je 01.02.2022. godine Haxhi Zeka Univerzitet u Peći, Republika Kosovo. Domaćini razgovora su bili čelnici Haxhi Zeka Univerzitet u Peći, Rektor Armand Krasniqi, prorektor Edmond Beqiri, zajedno sa saradnicima.

Tokom ove posjete razgovaralo se o akademskom iskustvu, mogućoj daljoj saradnji u vezi sa međunarodnim projektima, posebno vezanim za nastavu na bosanskom jeziku. Razgovaralo se i o zajedničkom projektu "BUGI". Objavljeno: 03.02.2022