O B A V J E Š T E NJ E - Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mr. EDINE ŠERTOVIĆ

O B A V J E Š T E NJ E - Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mr. EDINE ŠERTOVIĆ

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidata  Mr. EDINE ŠERTOVIĆ, pod naslovom: „ UTICAJ OMJERA KRAVLJEG I SOJINOG MLIJEKA, PROBIOTIČKIH KULTURA I VOĆNIH KONCENTRATA NA KVALITATIVNE ASPEKTE FERMENTIRANIH NAPITAKA“ održat će se u petak, 21.02.2020.godine u 13 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Objavljeno: 05.02.2020