OBNOVA GODINE (PRVI CIKLUS STUDIJA)

OBNOVA GODINE (PRVI CIKLUS STUDIJA)
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
OBNOVA GODINE (PRVI CIKLUS STUDIJA)
(od 01.09.2018. do 25.09.2018.)

Potrebno je:
1. Kupiti upisni materijal(2 semestralna lista i 2 obrasca ŠV-20)i čitko popuniti
2. Uplatiti : 200  KM
Svrha: Obnova godine
Primalac:Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126
3. Uplatiti 10 KM
Svrha: za ISSS
Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Žiro račun: 3389002208130126
4. Uplatiti 10 KM
Svrha : za ISSS
Primalac: Rektorat  Univerziteta u Sarajevu
Žiro račun: 3383202250621169
5. Uplatiti  30  KM
Svrha:  za biblioteku
Primalac: PPF
Žiro račun: 3389002208130126
6. OSIGURANJE STUDENATA 
Uplatiti :  5 KM
Žiro račun: 3389002205654395
Primalac: Sarajevo osiguranje d.d.

Svrha: studentsko  osiguranje(obavezno navesti da ste student Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu)

Objavljeno: 29.08.2018