OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE (predmet Poljoprivredna fitopatologija, Opća fitopatologija, Specijalna fitopatologija)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE (predmet Poljoprivredna fitopatologija, Opća fitopatologija, Specijalna fitopatologija)

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

Predmet: Poljoprivredna fitopatologija, Opća fitopatologija, Specijalna fitopatologija

Predmetni nastavnik : Prof.dr Osman Mujezinović

Predmetni asistent : Arnela Okić, MA

 

                 

O B A V J E S T

 

                                                    

Obavještavaju se studenti I ciklusa studija V semestra da se vježbe iz predmeta Poljoprivredna fitopatologija nece održati 18.12.2019. godine zbog iznenadne bolesti predmetnog asistenta.

 

Napomena:

- Nastava će biti nadoknadjena u dogovoru sa studentima o čemu ćete biti

  blagovremeno obavješteni.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Predmetni nastavnik

                                                                                                                             Prof.dr Osman Mujezinović

 

Objavljeno: 18.12.2019