• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

OBAVJEŠTENJE ZA TEST 2 IZ PREDMETA PEDOLOGIJA

OBAVJEŠTENJE ZA TEST 2 IZ PREDMETA PEDOLOGIJA
TEST 2 IZ PEDOLOGIJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE ODRŽAĆE SE U PETAK 08. JUNA 2018. GODINE U 09.00h.
 
 
PREDMETNI NASTAVNIK
 
Prof. dr HAMID ČUSTOVIĆ