NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU ODRŽANA PREZENTACIJA ERASMUS+ PROGRAMA

NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU ODRŽANA PREZENTACIJA ERASMUS+ PROGRAMA
Prezentacija Erasmus+ programa mobilnosti za studente, akademsko i administrativno osoblje održana je u utorak 4. decembra u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.
Erasmus+ je novi program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport za period 2014–2020. Ciljevi programa Erasmus+ su poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. O značaju samog programa, međunarodnoj kreditnoj mobilnsti (ICM), mogućnostima razmjene i postupku aplikacije za sve kategorije učesnika govorio je Mr. Adnan Rahimić iz Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. U svom izlaganju, Mr. Rahimić je predstavio i trenutno otvorene pozive za mobilnost studenata, akademskog i administartivnog osoblje, koji se mogu pronaći na stranici Službe za međunarodnu saradnju UNSA.Linkovi:

http://www.erasmus.unsa.ba/

Objavljeno: 13.12.2018