STUDENTI I CIKLUSA STUDIJA, VI SEMESTAR - NAVODNJAVANJE RATARSKO-POVRTLARSKIH KULTURA

STUDENTI I CIKLUSA STUDIJA, VI SEMESTAR - NAVODNJAVANJE RATARSKO-POVRTLARSKIH KULTURA

OBAVJEŠTENJE 

Predavanja iz predmeta Navodnjavanje ratarsko-povrtlarskih kultura će se održavati svakog petka u terminu od 9 do 11 sati na Oglednom poligonu PPFa na Butmiru. Predavanja počinju od petka 06.03.2020. godine.                  

 

Predmetni nastavnik 

Doc. dr. Sabrija ČadroObjavljeno: 27.02.2020