VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE


Postupajući po Zaključku Senata Univerziteta u Sarajevu br.01-19-4/20

( http://www.ff.unsa.ba/files/19_20/razno/sept/Zakljucci-septembarski-ispitni-rok.pdf ) Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je objavio treći ispitni termin za studente koji je trebao biti održan 5.10.2020. za studente I ciklusa i 6.10.2020.

za studente II ciklus. Obzirom da Zaključak UNSA nije dobio potrebnu saglasnost Ministarstva obrazovanja, a kako bi fakultet i dalje ostao u Zakonskim okvirima, obavještavamo studente da se objavljeni ispitni termin prolongira do konačne Odluke Vlade KS. U prilogu je obraćanje ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajevo u kojem možete čuti obrazloženje. O konačnoj Odluci Vlade KS studenti će biti informisani putem zvanične internetstranice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.


DekanatObjavljeno: 30.09.2020