PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA
STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (I UPISNI ROK)

PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA
STUDIJSKA 2021/2022. GODINA (I UPISNI ROK)


REDOVNI STUDENTI - AP, EA, FITOMEDICINA, KKHIP, OSPH, POVRTLARSTVO, PTAP, PTBP, UP, VOĆARSTVO
      PREUZMI

VANREDNI STUDENTI - AP, EA, FITOMEDICINA, KKHIP, OSPH, POVRTLARSTVO, PTAP, PTBP, UP, VOĆARSTVO
    PREUZMI

ZAKLJUČCI KOMISIJE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA 2021/2022 AKADEMSKE GODINE
    PREUZMI
Objavljeno: 05.10.2021