OBAVIJEST O ZATVARANJU RAČUNA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVIJEST O ZATVARANJU RAČUNA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Obavještavamo studente da je na dan 13.02.2019. godine zatvoren broj žiro računa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (3389002201830126).
Molimo Vas da na ovaj broj žiro računa ne vršite nikakve uplate , za dalje upute o uplaćivanjima obratite se Studentskoj službi Fakulteta.


 STUDENTSKA SLUŽBA

Objavljeno: 20.02.2019