OBNOVA GODINE ZA STUDENTE I CIKLUS STUDIJA

OBNOVA GODINE ZA STUDENTE I CIKLUS STUDIJA


            ZA OBNOVU GODINE POTREBNO JE SLJEDEĆE: 


1. KUPITI UPISNI MATERIJAL (PRAVNI FAKULTET) DVA SEMESTRALNA LISTA I DVA ŠV.20 OBRASCA (ČITKO POPUNITI)


2. Svrha doznake : Upisnina za redovne studente koji OBNAVLJAJU GODINU - I ciklus

Iznos: 200.00 KM

              Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

              Račun primaoca: 1411965320008475

              Vrsta prihoda: 722429

              Općina: 077

              Budžetska organizacija: 2104020

        Poziv na broj: 0000000003


3. Svrha doznake : Školarina – samofinansirajući i vanredni studenti koji obnavljaju godinu I ciklus studija

Iznos: 200.00 KM

              Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

              Račun primaoca: 1411965320008475

              Vrsta prihoda: 722429

              Općina: 077

              Budžetska organizacija: 2104020

        Poziv na broj: 0000000007


4. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO 

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104020 

Poziv na broj: 0000000021 5. Svrha doznake:  Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO 

Račun primaoca:1411965320008475 

Vrsta prihoda:722429

 Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104001 

Poziv na broj: 0000000021


6. Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme

Iznos: 30,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000020 

7. OSIGURANJE STUDENATA

UPLATITI 5 KM

ŽIRO RAČUN: 3389002205654395

SVRHA UPLATE: STUDENTSKO OSIGURANJE

PRIMALAC: SARAJEVO OSIGURANJE d.d.STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU PLAĆAJU 50,00 KM PO NEPOLOŽENOM ISPITU PRED ISPITNE TERMINE U ZIMSKOM I LJETNOM SEMESTRU. 

KOLIZIONI ISPITI SE NE PLAĆAJU!


Objavljeno: 16.09.2019