Zapaženi rezultati studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na nedavno održanom "2nd European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food" (2-EuSPMF)

Zapaženi rezultati studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na nedavno održanom "2nd European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food" (2-EuSPMF)Sa ponosom dijelimo vijesti o izvanrednim dostignućima naših studenata na nedavno održanom "2nd European Sympos ium on Phytochemicals in Medicine and Food" (2-EuSPMF) koji je trajao od 3. do 6. juna 2024. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Ovaj simpozijum, koji je organizovala International Association of Dietetic Nutrition and Safety (IADNS) u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, imao je za cilj istraživanje novih dostignuća u oblasti fitohemijskih sastojaka u medicini i hrani, pružajući naučnicima svih generacija izvanrednu platformu za razmjenu ideja, diskusiju o izazovima, dijeljenje uspješnih priča i uspostavljanje novih istraživačkih saradnji. Studenti našeg fakulteta,  istakli su se kao aktivni učesnici ovog simpozijuma, razmjenjujući znanje i iskustva sa istaknutim naučnicima iz cijelog svijeta.Dženeta Fazlić, studentica dodiplomskog studija Nutricionizam, bila je jedina sa Univerziteta u Sarajevu i najmlađa učesnica u kategoriji "Short Talk Presentations". Dženeta se odlučila za oralnu prezentaciju, na engleskom jeziku, rada pod nazivom " COMPARATIVE STUDY OF THE MINERAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF SELECTED CULTIVATED MUSHROOMS", čiji su autori Dženeta Fazlić, Anita Udovičić, Mirza Valjevac, Melina Hećo, Lutvija Karić, Ćerima Zahirović, Sinanović, Senad Murtić. Kao jedina studentica dodiplomskog studija, u takmičenju sa ostalim doktorantima, kvalitetu prezentacije svjedoči da je naša studentica *Dženeta osvojila nagradu za Najbolju Oralnu Prezentaciju* na simpoziju. Glasali su učesnici i eminentni naučnici, ističući Dženetin kvalitet i vještine prezentovanja rada.Posebno smo ponosni i na Mirzu Valjevca, master studenta na studijskom programu Fitomedicina, koji je aktivno učestvovao u poster prezentaciji rada pod nazivom " INFLUENCE OF DIFFERENT SUBSTRATES ON FRUITING BODIES YIELD AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF OYSTER MUSHROOM". Ovaj rad, čiji su autori Anita Udovičić, Mirza Valjevac, Melina Hećo, Dženeta Fazlić, Lutvija Karić, Ćerima Zahirović Sinanović, Senad Murtić, privukao je veliku pažnju učesnika, a Mirza je svojim vještim odgovorima na postavljena pitanja dodatno doprinosio diskusiji, ističući se kao primjer stručnosti, kvalitete i posvećenosti.

Za dodatne informacije o ovom simpozijumu, pozivamo vas da posjetite sljedeći link: https://2euspmf.ba/


Objavljeno: 08.06.2024