OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA UPIS I OVJERU SEMESTARA U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA UPIS I OVJERU SEMESTARA U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI


1. Obavještavaju se studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta da će rok za upis i ovjeru semestara za akademsku 2021/2022. godini biti produžen do 20.10.2021.


2. Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra je do 20.10.2021.


3. Studenti u narednu akademsku godinu mogu prenijeti 15 ECTS studijskih bodova ili najviše tri nepoložena predmeta.


4. Produžava se rok za odbranu završnih radova na I ciklusu do 18.10.2021.; na II ciklusu studija do 31.10.2021.IZ DEKANATA

Objavljeno: 01.10.2021