OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE - OSNOVI PEDOLOGIJE

 

 

TERENSKE VJEŽBE IZ MODULA OSNOVI PEDOLOGIJE ZA STUDENTE ZOOTEHNIKE I EKONOMIKE POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE ODRŽAĆE SE U PONEDJELJAK 06.11.2017. GODINE NA NIŠIĆIMA.

POLAZAK NA NIŠIĆE JE PLANIRAN U 08.00h ISPRED FAKULTETA.

STUDENTI TREBA DA SE ADEKVATNO OBUKU ZA RAD NA TERENU.

PRISUSTVO VJEŽBAMA JE OBAVEZNO.

OBAVJEŠTENJE - GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM

 

 

PREDAVANJA IZ MODULA GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM, PLANIRANA ZA PONEDJELJAK 06.11.2017. GODINE, NEĆE SE ODRŽATI ZBOG TERENSKIH VJEŽBI IZ OSNOVA PEDOLOGIJE.


KATEDRA ZA PEDOLOGIJU


Objavljeno: 20.01.2018