ODRŽANO TAKMIČENJE CATCHACORN 2

ODRŽANO TAKMIČENJE CATCHACORN 2

Po drugi put, u organizaciji Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Asocijacije studenata Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta održano je takmičenje CATCHaCORN2.

Takmičenje je održano na oglednom poligonu Poljoprivredno-prehrambenog fakulčteta Univerziteta u Sarajevu i privuklo je veliki broj učesnika i publike.

Ukupno se takmičilo 19 ekipa sa 6 srednjih škola i 12 fakulteta širom BiH.

Takmičari su se natjecali u tri discipline, odnosno u brzini (CATCHaCORN), koncentraciji (PumpkinHUNT) i preciznosti (BasketCORN) prilikom branja poljoprivrednih kultura.Prvo mjesto je osvojila ekipa „Sijuksi“ (Davud Odobašić, Harun Kamerić i Imran Hodžić) sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, druga je bila „Agro Stranka“ (Rezija Vuletić, Hata Kamenjaš i Dijana Oruč) također sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta dok je treće mjesto osvojila ekipa „Trio fantastico“ (Amila Mehmedović, Kanita Momković i Nedim Kalabić) iz srednje tehničke škole Zavodovići.

U toku takmičenja ukupno je ubrano 1.733 kg kukuruza.

Takmičenje je rezultat istraživačkih aktivnosti provedenih na domaćem hibridu kukuruza BL-43, a u sklopu H2020 projekta SMARTWATER (http://www.smartwater-project.eu/)

 

Sve rezultate imate u narednoj ilustraciji:

Objavljeno: 24.10.2022