PROMOCIJA UPISA NA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI FAKULTET (VIDEO)

PROMOCIJA UPISA NA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI FAKULTET (VIDEO)


PROMOCIJA UPISA NA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI FAKULTET (VIDEO)


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je najstarija svjetovna visokoškolska institucija u BiH i najstarija članica Univerziteta u Sarajevu. Osnovan je 21. mart 1940. godine odredbom nadležnih organa Kraljvine Jugoslavije (Službene novine, broj 164.LIV).

Danas je Poljoprivredno-prehrmbeni fakultet organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu koja daje svoj doprinos kako na Univerzitetu u Sarajevu, BiH  i  Svijetu.zahvaljujući našim uspješnim bivšim studentima i kolegama.


Objavljeno: 30.06.2021