OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - Mr Almir Toroman

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - Mr Almir Toroman
Mr. Almir Toroman, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: «SPREMNOST I OSPOSOBLJENOST OBJEKATA JAVNE ISHRANE NA SPRJEČAVANJU PREHRAMBENOG TERORIZMA», dana 12. 10. 2018. godine sa početkom u 11 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8. Pristup odbrani je slobodan.


Objavljeno: 04.10.2018