OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI IMAJU STATUS APSOLVENTA I APSOLVENTA PONOVCA

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI IMAJU STATUS APSOLVENTA I APSOLVENTA PONOVCA

OBAVIJEST


OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE KOJI SU UPISALI APSOLVENTSKI STAŽ I STUDENTE KOJI SU U OBNOVI APSOLVENTSKOG STAŽA DA IMAJU PRAVO DA POLAŽU NEPOLOŽENE ISPITE IZ LJETNOG SEMESTRA U JANUARSKO - FEBRUARSKOM ISPITNOM TERMINU.

MOLIMO NAVEDENE STUDENTE DA PRIJAVE PREDMETE KOJE ŽELE DA POLAŽU IZ LJETNOG SEMESTRA NA SPISAK KOJI ĆE BITI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE DO 10.01.2024. KAKO BISMO NA VRIJEME MOGLI DA NAPRAVIMO TERMINE ZA POLAGANJE ISPITA IZ LJETNOG SEMESTRA.

STUDENTI KOJI SE NE PRIJAVE NA SPISAK U OVOM PERIODU NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA!

PRIJAVA OVIH ISPITA VRŠIT ĆE SE PREKO KLASIČNE PRIJAVE KOJU PREUZIMATE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.

 

Sarajevo, 27.12.2023. godine

 

STUDENTSKA SLUŽBAObjavljeno: 27.12.2023