Obavještenje o promocij master programa – Održivi sistemi proizvodnje hrane

Obavještenje o promocij master programa – Održivi sistemi proizvodnje hrane

Pozivamo studente III godine studija, Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da prisustvuju promociji master studijskog programa „Održivi sistemi proizvodnje hrane".

Promocija će biti održana u četvrtak, 2.6.2022. godine u 13:00 u Sali za sjednice Poljoprivredno- prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Cilj promocije je upoznati studente sa oblastima i predmetima koji se obrađuju u toku studiranja, kao i sa nastavnim osobljem uključenim u proces izvođenja nastave, na ovom studijskom programu.

Studijski program je osmišljen u saradnji sa evropskim partnerima kroz saradnju na ERASMUS projektu (STEPS), finansiranom od strane Evropske unije.Objavljeno: 25.05.2022