ODRŽANA OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

ODRŽANA OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI


Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, u periodu od 08-11. decembra 2022. godine organizovan je šesti ciklus Obuke odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava.

Obuka je održana na osnovu člana 5, stava 3 i člana 6, stava 5 Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49-04), člana 17, stava 5 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13 i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-20/7-594-8/22, od 15. jula 2022. godine

Učešće na obuci je uzelo ukupno 25 polaznika. Svi kandidati su uspješno završili obuku i dobili certifikate koji važe naredne tri godine.

Obuku odgovornih osoba za promet fitofarmaceutskih sredstava do sada je završilo ukupno 186 kandidata. Od ovog broja, 107 kandidata je zaključno sa ovim šestim ciklusom obuke obnovilo certifikate za naredne tri godine, što dovoljno govori o značaju i održivosti ovog programa obuke.

Objavljeno: 21.12.2022