OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I I II CIKLUSA STUDIJA (GENETIKA, GENETSKE OSNOVE OTPORNOSTI BILJAKA, OSNOVE GENETIKE I GENETIČKOG INŽENJERSTVA)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I I II CIKLUSA STUDIJA (GENETIKA, GENETSKE OSNOVE OTPORNOSTI BILJAKA, OSNOVE GENETIKE I GENETIČKOG INŽENJERSTVA)


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVOG CIKLUSA “BILJNA PROIZVODNJA”, “ZOOTEHNIKA” I ”EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE” DA SE NASTAVA IZ PREDMETA “GENETIKA” NEĆE ODRŽATI 29.10.2019.

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGOG CIKLUSA “FITOMEDICINA” DA SE NASTAVA IZ PREDMETA “GENETSKE OSNOVE OTPORNOSTI BILJAKA” NEĆE ODRŽATI 28.10.2019.

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGOG CIKLUSA “PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE” I ”KONTROLA KVALITETA” DA SE NASTAVA IZ PREDMETA “OSNOVE GENETIKE I GENETIČKOG INŽENJERSTVA” NEĆE ODRŽATI 28.10.2019.

NADOKNADA NASTAVE ODRŽAT ĆE SE U DOGOVORU SA STUDENTIMA.

 

 

PREDMETNI NASTAVNIK

prof. Dr. FUAD GAŠI

Objavljeno: 24.10.2019