STUDETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, SMJER BILJNA PROIZVODNJA I EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE SU 28. 05. 2019 GODINE U SKLOPU TERENSKE NASTAVE POSJETILI PREDUZEĆE ˝PLANT” D.O.O. TUZLA

STUDETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, SMJER BILJNA PROIZVODNJA I EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE SU 28. 05. 2019 GODINE U SKLOPU TERENSKE NASTAVE POSJETILI PREDUZEĆE ˝PLANT” D.O.O. TUZLA


STUDETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, SMJER BILJNA PROIZVODNJA I EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE SU 28. 05. 2019 GODINE U SKLOPU TERENSKE NASTAVE POSJETILI  PREDUZEĆE ˝PLANT” D.O.O. TUZLA, koje se  bavi najsavremenijom mehanizovanom proizvodnjom rasada.
Također, studenti su istog dana posjetili samostalnog poljoprivrednog proizvođača Avdu Salkića iz Gornje Ledenice, općina Gradačac,  koji ima zasnovanu plasteničku proizvodnju na površini od 5.100 m2. Tokom terenske nastave studenti su imali priliku upoznati se sa najboljom praksom u biljnoj proizvodnji.
Terenska  nastava je obavljena u sklopu predmeta Specijalno ratarstvo I i II, Povrtlarstvo, Organska poljoprivredna proizvodnja i Zaštita bilja. Od nastavnog osoblja sa studentima su putovali: Doc. dr. Muamer Bezdrob, Doc. dr. Teofil Gavrić, Doc. dr. Jasmin Grahić i Mr. Arnela Okić Objavljeno: 08.06.2019