OTVORENE PRIJAVE NA ZAVRŠNI (III) CIKLUS MEET MODULA A I C!

OTVORENE PRIJAVE NA ZAVRŠNI (III) CIKLUS MEET MODULA A I C!


Na Poljoprivredno-Prehrambeni Fakultet Univerziteta U Sarajevu već treću godinu održavaju se ONLINE nastavni moduli pod nazivom MEET (Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u Istočnoj Europi).

Nastavni moduli se sastoje od seta prezentacija i kratkog treninga baziranog je na EU praksama koje je tiču održive poljoprivrede, očuvanja okoliša, smanjenja rizika od prirodnih katastrofa i klimatskih promjena. Modul koristi savremene tehnike za prenos znanja i iskustava, podstiče učesnike da rade u interkulturalnom okruženju i daje svojim polaznicima priliku da postanu aktivan i produktivan agent promjena.

U novembru 2022. godine počinje treći, ujedno i završni ciklus MEET modula, koji uključuje module A i C, a zatim u proljeće 2023. godine module B, D i E.

U toku zimskog semestra aktivni su slijedeći moduli:

Modul A - Održiva poljoprivreda (bechelor nivo) https://meet.motherlandia.org/bs/modul-a/

Modul C - Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama (master nivo) https://meet.motherlandia.org/bs/modul-c/

 

PRIJAVA NA MODUL JE OTVORENA do 1.11.2022. godine. Broj učesnika je ograničen.

Nastavne aktivnosti počinju od 07. novembra 2022. godine i traju do 09. decembra 2022. godine.

Prijaviti se možete preko linka: https://meet.motherlandia.org/bs/prijavi-se/

Moduli su namijenjeni studentima bechelor, master ili doktorskog postdiplomskih studija, široj javnosti, uključujući NVO, sektor javne uprave, kao i privatnih organizacija koje se bave održivom poljoprivredom i upravljanjem vodom i tlom u poljoprivredi kao u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama okruženja. Učestvovanje u modulima je potpuno besplatno, polaznici dobivaju nastavni materijal, a nakon njihovog uspješnog završetka i certifikat o završenom modulu.

Više informacija na: https://meet.motherlandia.org/bs/2022/09/20/prijave-na-treci-i-ujedno-zavrsni-ciklus-meet-modula-su-pocele/

Na ovom linku možete naći jednostavan način prijave: https://youtu.be/n-JqYa95ws0

Web: https://meet.motherlandia.org/

Pratite nas i na Facebook-u: https://www.facebook.com/MEET.JeanMonnet

Kontakt: meet.jeanmonnet@gmail.com

 Objavljeno: 21.09.2022