INFORMACIJA ZA JAVNOST

INFORMACIJA ZA JAVNOST


Poštovani,kao dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a radi korektnog informisanja studenata i uposlenika našeg fakulteta, građana grada Sarajeva i svih u Bosni i Hercegovini želim da Vas izvijestim o svim okolnostima koje su dovele do testiranja na virus COVID-19 na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. Kao i svi u Bosni i Hercegovini i mi smo sredinom marta mjeseca ove godine svoje uposlenika poslali kućama u izolaciju, pa su sve aktivnosti vezane za nastavu provođene online.

 

Tokom perioda samoizolacije smo imali informaciju da je jedna uposlenica sa svojom familijom pozitivna na virus COVID-19, nakon što su je zdravstvene ustanove identificirale. Ona je dobila nalaz 28. aprila 2020. godine da je izliječena, a na fakultet se javila tek 15. maja 2020. godine.

 

S početkom marta mjeseca ove godine imali smo četiri zaspolenika koji su bili jako bolesni, ali ih ljekari nisu poslali na testiranje. Rečeno im je da nemaju simptome koji ukazuju na COVID-19. Zdravstveni sistem koji vodi Ministrastvo zdravstva ih nije prepoznalo kao osobe sa simptomima virusa COVID-19. U samoizolaciji, u svojim kućama su svi ozdravili.

 

Kao društveno odgovorne osobe ti oboljeli su svjedočili da je bolest imala težak oblik i tok, pa je sve ukazivalo da je, ipak, bio u pitanju COVID – 19. U četvrtak 28.  maja 2020. godine dva zaposlenika su uradila privatno serološki test u privatnoj poliklinici „Dr. Al-Tawil“ koji je pokazao da su prebolovali virus COVID-19, međutim jedan nalaz je bio sumnjiv.

 

Pošto imam odgovornost prema uposlenicima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i ovom društvu, nisam čekao da se zdravstveni sistem javi Poljoprivredno- prehrambenom fakultetu, već sam samoinicijativno, hitno tog 28. maja kontaktirao direktora Zavoda za javno zdravstvo KS, prof. dr. Aidu Pilav, koja me odmah uputila prema epidemiologu dr. Aidi Pošković-Bajraktarević. Doktorici su se naše kolege javile odmah u petak 29. maja 2020. godine i odmah bili testirani.  Test je bio negativan.

 

U razgovoru sa dr. Aidom Pošković-Bajraktarević rečeno mi je da Zavod za javno zdravstvo KS želi preventivnu kontrolu svih uposlenika fakulteta što smo odmah proveli u djelo. Testiranje uposlenika je provedeno u tri grupe, prva grupa u srijedu 3. juna 2020. godine, druga grupa u četvrtak 4. juna 2020. godine i treća grupa je testirana danas, 5. juna 2020. godine. Do sada je testiran ukupno 71 uposlenik i samo sam ja pozitivan. Rezultati današnjeg testiranja još 35 osoba će biti poznati u ponedjeljak.

 

Iznenađuje izjava gospodina Gorana Čerkeza koji je vrlo neodgovorno, bez provjere informacija i sagledavanja činjeničnog stanja izložio moje saradnike, moju porodicu i mene vrlo neugodnoj situaciji, a valjda nije cilj stvaranje panike i nervoze, što je potpuno suprotno

svim preporukama za ponašanje tokom pandemije.

 

Nevjerevovatna je zamjena teza gospodina Gorana Čerkeza, pomoćnika ministra za javno zdravstvo u Federalnom ministarstvu zdravstva, koji se ne interesuje zbog čega zdravstvene institucije, koje su pod ingerencijom njegovog ministarstva, nisu ljude testirale kada je trebalo. Ja sam uradio apsolutno sve što je morao da uradi jedan odgovoran čovjek i savjestan građanin.

Nažalost, gospodin Čerkez me je paušalno izložio nekoj vrsti javne osude, a da ne me uopšte nije kontaktirao i provjerio šta je istina. Tu je i njegova tvrdnja o mom boravku u Arhivu FBiH, što je napravilo nered i paniku, jer sam boravio u Arhivu BiH na njihov poziv. Kako je potvrdio i demanti Arhiva FBiH, gospodin Čerkez nije provjerio niti zapamtio o kojoj se ustanovi radi.

 

Sastanak je održan u organizaciji Arhiva BiH, na njihov poziv u njihovim prostorijama u srijedu u 9:30 sati, gdje sam bio maksimalno 30 minuta. Moj kolega i ja došli smo sa maskama, uredno smo dezinficirali ruke, sredstvom koje se nalazi na ulazu u Arhiv BiH. Po ulasku u kancelariju, vidio sam da su svi prisutni bili bez maski i ja sam pitao glasno da li smijemo skinuti maske (preporuka Kriznog štaba da se „na sastanku drži distanca ili nosi maska“), na što mi je rečeno da možemo, sigurno uvažavajući činjenicu da je distanca bila odgovarajuća.

Naglašavam da sastanke koje ja sazivam održavam još uvijek online. A iz navedenog je jasno da u trenutku održavanja sastanka nisam imao niti saznanja niti sumnje da bih mogao biti pozitivan na COVID-19, bez ijednog i najmanjeg simptoma, tako da optužujuće izjave gospodina Čerkeza imaju upravo suprotnu funkciju onome što je preporuka, da se ne širi panika. A ako ovako paniku širi visoko rangirana osoba u Federalnom ministarstvu zdravstva, šta možemo očekivati od drugih? Ovakava izjava samo skreće pažnju iz svoje avlije što je jedan u nizu nekompetentnih poteza.

                                  

Gospodin Čerkez paušalno proziva akademsku zajednicu, pritom se ovdje radi o pojedinačnom slučaju, o meni, a gospodin je pokazao da sve podatke nije ni provjerio. Jasno je da ga ne zanimamo ni epidemiološki ni kao pojedinačni korisnici zdravstvenog sistema.

 

Gospodin Čerkez bi trebao biti zahvalan akademskoj zajednici i svim nosiocima obrazovnog sistema uključujući osnovno i srednje obrazovanje, koji su pod vodstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uradili sjajan posao u okvirima mogućnosti u situaciji za koju uopšte nisu bili pripremljeni.

 

Dekani fakulteta su kao rukovodioci radili cijelo vrijeme pandemije, jer nam je to dužnost i obaveza. Profesori i nastavnici na fakultetima, u osnovnim i srednjim školama su radili od kuća. I da, ako je neko kriv za moju «pozitivnost» onda je to sistem koji je izludio narod sa donošenjem i ukidanjem mjera, preko noći, vjerovatno bez mišljenja struke kopirajući druge države.

 

Još dvije činjenice su mi bitne: Prva, mi nismo imali studente u prostorijama fakulteta od sredine marta mjeseca kako ih nebi izlagali riziku a i svi ispiti će biti održani online, što je Odluka Vijeća fakulteta još od ponedjeljka 1. juna 2020. godine, što govori u prilog našeg odgovornog djelovanja. Ovo možda bude incijativa da i Rektorat zauzme jedinstven stav da se svi ispiti održavaju online kako studente Univerziteta u Sarajevu ne bi izlagali nepotrebnom riziku.

Druga činjenica, svi moji kontakti u posljednjih sedam dana su se prema preporuci epidemiologa javili u Zavod za javno zdravstvo KS.

 

Pomoćnik ministra za za javno zdravlje i član kriznog štaba, bi možda trebao prepoznati proaktivan pristup Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, te slijedom ove situacije inicirati veći broj testiranja i u drugim institucijama u KS, jer vjerovatno ima još slučajeva kao što je moj, da ljudi nemaju baš nikakve simptome a ostvaruju kontakte sa okolinom.

 

Na kraju se želim zahvaliti direktoru Zavoda za javno zdravstvo KS, prof. dr. Aidi Pilav i epidemiologu dr. Aidi Pošković-Bajraktarević na vrlo korektnom, ljubaznom i profesionalnom odnosu.

 

S poštovanjem,

prof. dr. Muhamed Brka

 

Sarajevo, 5. juna 2020. godineObjavljeno: 05.06.2020