DEVETI SAJAM STIPENDIJA

DEVETI SAJAM STIPENDIJA
Jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini!

Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika u Evropi ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator Sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu. 

Deveti sajam stipendija će se održati 18. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo) od 10:00 do 16:00 sati. 
Deveti sajam stipendija organizira Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. Sajam je dio programa druge međunarodne sedmice obuke za domaće i inostrane partnere – nastavnike i saradnike čiji djelokrug rada ima karakter međunarodnih aktivnosti. Pozvali smo naše međunarodne partnere da nam se pridruže i time doprinesu kvalitetu distribucije informacija te predstavljanja Univerziteta u Sarajevu kao međunarodne visokoobrazovne institucije. Druga sedmica obuke će se održati od 15. do 19. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Više informacija je dostupno u agendi programa (ispod).  

Prijave institucija na Deveti sajam stipendija su otvorene do 12. oktobra 2018. godine do 15:00 sati putem linka: http://www.erasmus.unsa.ba/sajamstipendija.  
 
Objavljeno: 17.10.2018