SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA 2020.GODINE

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA 2020.GODINE


 

Svečana dodjela dipoloma studentima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će se u utorak, 22.12.2020.godine u amfiteatru A1 Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta sa početkom u 10 sati. U skladu sa odlukom Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 01001-10910/20 od 29.10.2020. godine, na ovogodišnjoj promociji će biti promovisani studenti koji su završili prvi ciklus studija u periodu od prethodne promocije do 10.10.2020. godine kao i studenti koji su završili drugi ciklus studija u periodu od prethodne promocije do 31.10.2020.godine. Raspored dodjele diploma kao i spisak diplomanata i magistranata nalazi se u prilogu ovog obavještenja.

Diplomanti i magistranti trebaju doći ispred zgrade Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta 15 minuta prije naznačenog termina za svaku grupu.

 

Svi diplomanti i magistranti imaju obavezu da nose zaštitne maske te da izvrše dezinfekciju i merenje temperature na za to određenom mjestu.


RASPORED  DODJELE DIPLOMA

 

Prva grupa

10:00 – 10:35 – Studenti koji su završili prvi ciklus studija od rednog boja 1 do 30.

Pauza  15 minuta za dezinfekciju prostorije

Druga grupa

10:50 – 11:25 -  studenti koji su završili prvi ciklus studija od rednog broja 31 do 60.

Pauza  15 minuta za dezinfekciju prostorije

Treća grupa

11:40 – 12: 15- studenti koji su završili prvi ciklus studija od rednog broja 61 do 90.

Pauza 15 minuta.

Četrvta grupa

12:30 -13: 00- studenti koji su završili prvi ciklus studija od rednog broja 91 do 119.

Pauza 15 minuta.

Peta grupa

13: 15-13: 50- studenti koji su završili drugi ciklus studija od rednog broja 1  do 30.

Pauza 10 minuta.

Šesta grupa

14:00- 14:35- studenti koji su zaavršili drugi cilus  studija od rednog broja 31 do 60.

Pauza 10 minuta.

Sedma  grupa

14:45- 15:20 – studenti koji su završili  drugi ciklus studija od rednog broja 61 do 83 i studenti po starom nastavnom planu i programu(predbolonjski sistem) inžinjeri poljoprivrede (2 studenta) i magistri poljoprivrednih nauka (4 studenta).


DODATAK:

SPISAK STUDENATA ZA PROMOCIJU I DODJELU DIPLOMA I CIKLUSA STUDIJA

 

SPISAK STUDENATA ZA PROMOCIJU I DODJELU DIPLOMA II CIKLUSA STUDIJA 


SPISAK MAGISTARA POLJOPRIVREDNIH NAUKA  ZA PROMOCIJU I DODJELU DIPLOMA

 

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA  ZA PROMOCIJU I DODJELU DIPLOMA 

Objavljeno: 30.11.2020