OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE


Afirmacija vojnog poziva, prezentacija Oružanih snaga i Ministarstva odbrane BiH - mogućnosti zapošljavanja diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu

OPŠIRNIJE