TERENSKA NASTAVA – OPĆE STOČARSTVO

TERENSKA NASTAVA – OPĆE STOČARSTVO

Dana 26.04.2018. godine studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Odsjeka Ekonomika poljoprivrede i prehrambene tehnologije u sklopu modula „Opće stočarstvo“ i predmetnog nastavnika Prof. Dr. Muhamed Brka su posjetili konjički klub „Vilenjak“, Donja Zimča kod Visokog.

Konjički klub se nalazi na površini od 2 hektara i ima 20 boksova sa 20 konja. Tokom posjete studenti su se upoznali sa osnovama uzgoja konja, pasminama konja koje su zastupljene i to Arapska, Boričko-arapska, Bosansko-brdska, Engleska punokrvna i Frizijska.
Uposlenici, članovi i volonteri kluba su na vrlo susretljiv način prezentirali istoriju kluba, svakodnevni rad sa konjima i omogućili svakom studentu kratki kurs jahanja.

Studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu sa profesorom Muhamedom Brkom se zahvaljuju Konjičkom klubu „Vilenjak“ i gospodinu Abdulahu Imamoviću na gostoprimstvu.


Objavljeno: 27.04.2018