OBAVIJEST O DRUGOM TERMINU SEPTEMBARSKOG ROKA

OBAVIJEST O DRUGOM TERMINU SEPTEMBARSKOG ROKA

U skladu sa Zaključkom Senata UNSA br. 01-258/20 od 30.9.2020. obavještavamo studente I ciklusa studija da će se dodatni ispitni termin septembarskog roka održati 7.10.2020. u 12 sati a za II ciklus studija ispit će se održati 8.10.2020. u 12 sati. U Ispitnom terminu student može polagati samo jedan ispit a ranije predate prijave na studentskoj službi fakulteta važeće su te se ne moraju ponovo predavati.


Prodekan za nastavu:

Prof.dr. Lutvija Karić
Objavljeno: 06.10.2020