OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA


Nastava iz predmeta Ishrana stanovništva se neće održati u petak, 18.9.2019. godine. O naknadi ćete biti obaviješteni petak nakon tog, odn. 25.9.2019. kad ćete imati nastavu prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik:

prof.dr. Irzada Taljić

 

Objavljeno: 10.10.2019