JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE

JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE


·         Apsolventi prijavljuju ispite na šalteru studentske službe a ne preko ISSS-a.

 

Naziv predmeta

Redovni rok

Popravni rok

1.

Tehnologija mlijeka(Prof.dr.Zlatan Sarić)

Petak,02.07.2021.u 10h u A1

Petak, 16.07.2021. u 10h u A1

2.

Tehnologija proizvoda bilj.porijekla II(Prof.dr.Sanja Oručević-Žuljević)

Ponedjeljak,21.06.2021. u 12h u A3

Ponedjeljak, 05.07.2021. u 12h u A3

3.

Ljekovito i začinsko bilje(Prof.dr.Drena Gadžo)

Četvrtak, 01.07.2021. u 10h

Četvrtak, 15.07.2021. u 10h

4.

Hemija(Prof.dr.Josip Jurković)

Ponedjeljak,28.6.2021. u 11h (u laboratoriji br.29)

Petak, 09.07.2021. u 11h (u laboratoriji br.29)

5.

Menadžerski sistemi osiguranja kvaliteta(Prof.dr.Aleksandra Nikolić)

Utorak, 29.06.2021. u 9h u A3

Utorak, 13.07.2021. u 9h u A3

6.

Međunarodna trgovina (Prof.dr.Aleksandra Nikolić)

Utorak, 29.06.2021. u 9 h u A3

Utorak, 13.07.2021. u 9h u A3

7.

Upravljanje kvalitetom (Doc.dr.Mirza Uzunović)

Srijeda, 30.06.2021. u 11h u sala1

Srijeda, 14.07.2021. u 11h , sala1

8.

Matematika(Prof.dr. Fatih Destović)

24.06.2021. U 10 sati

08.07.2021. u 10 sati

Objavljeno: 01.06.2021