3. STUDENTSKI KONGRES "HRANA ISHRANA ZDRAVLJE"
III STUDENT’S CONGRESS "FOOD-NUTRITION-HEALTH"

3. STUDENTSKI KONGRES "HRANA ISHRANA ZDRAVLJE"
III STUDENT’S CONGRESS "FOOD-NUTRITION-HEALTH"
Poštovane kolege i profesori, 

Pozivamo Vas na III Studentski kongres “Hrana Ishrana Zdravlje” koji će biti održan u periodu od 5. do 7. jula 2018.godine u Sarajevu u prostorijama Veterinarsksog fakulteta.
Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete i svečanom otvorenju kongresa koji će biti upriličen 5.jula u 18:00h u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Cilj organizovanja kongresa je promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka, što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti. 
Teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova (naučno-istraživačkih, seminarskih, diplomskih te završnih radova), odnose se na slijedeće oblasti:
1. Primarna proizvodnja i prerada hrane
2. Aditivi u prehrambenoj industriji
3. Toksikologija i sigurnost hrane
4. Savremena dijagnostika i analitika hrane
5. Ishrana tokom životnog ciklusa
6. Dijetoterapija
7. Organska i tradicionalna hrana


Pratite web stranicu  : http://www.hranaishranazdravlje.ba/bs/


Dobro nam došli!

Koordinacioni odbor

-------------------------------------------------------------------------
Dear students and professors,

With great pleasure, we are inviting you to join us on the III Student’s Congress ‘FOOD NUTRITION HEALTH’ which will be held on July 5th-7th in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
The aim of the Congress is promotion of the universal values of community and multidisciplinary approach towards food production, food safety, hygienic status and food quality, different diets, as well as health implications. This is of great importance in solving significant issues from this life segment.
The Congress sections are:
1. Primary production and processing of food 
2. Food additives 
3. Food safety and Toxicology 
4. Current trends in food analysis 
5. Lifecycle nutrition 
6. Dietotherapy 
7. Organic and traditional food


For more information please visit our website: http://www.hranaishranazdravlje.ba/bs/

Congress Coordination boardObjavljeno: 05.07.2018