JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. DŽENANA HADŽIĆA

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. DŽENANA HADŽIĆA


                                                       O B A V J E Š T E NJ E

 

 

JAVNA  ODBRANA DOKTORSKE  DISERTACIJE KANDIDATA  MR. DŽEANANA HADŽIĆA, pod naslovom: „ SADRŽAJ ISPARLJIVIH MASNIH KISELINA U RUMENU MLIJEČNIH KRAVA U ZAVISNOSTI OD VELIČINE ČESTICA OBROKA I UTICAJ NA PROIZVODNO- KVALITATIVNE PARAMETRE MLIJEKA“ održat će se u četvrtak, 14.01.2021.godine u 11 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Objavljeno: 31.12.2020