• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA 2017/2018. AKADEMSKE GODINE

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA 2017/2018. AKADEMSKE GODINE


I CIKLUS STUDIJA (2017/2018) 
JUNSKI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG SEMESTRA

I CIKLUS STUDIJA (2017/2018) 
JULSKI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG SEMESTRA
II CIKLUS STUDIJA (2017/2018) 
JUNSKI ISPITNI ROKOVI


II CIKLUS STUDIJA (2017/2018) 
JULSKI ISPITNI ROKOVIROKOVI ZA STUDENTE APSOLVENTE 


 II CIKLUS STUDIJA (2017/2018) 
ROKOVI ZA STUDENTE ASPOLVENTE I CIKLUSA


II CIKLUS STUDIJA (2017/2018) 
ROKOVI ZA ASPOLVENTE STUDENTE II CIKLUSA