VAŽNO OBAVJEŠTENJE - OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI


Poštovane kolegice i kolege,

Obzirom na trenutnu epidemiološku situacija i ograničenja koja su i dalje aktuelna, obavještavamo vas da će predavanja za naprednu obuku odgovornih osoba za promet FFS-a biti u ONLINE načinu rada.

Vjerujemo da  većina zna o čemu se radi, a ostale bih zamolio da do početka predavanja, petak 29.01.2021,  provjere kako to ide. Organizovaćemo i probno uključenje u četvrtak u 11:00.

Predavanja će biti putem Google Meet platfome za koju vam ne treba nikakav poseban program. Operativni sistemi  na računarima, tabletima i mobitelima to već imaju integrisano. Provjerite svoje raspoložive tehničke mogućnosti, gdje je predavanje lakše pratiti na računarima.

Poziv, u formi linka, će biti poslat na vaše email adrese od strane svakog predavača. Kada dobijete email poruku, otvorite je i u dijelu "pozvani ste na sljedeći događaj" kliknite na link meet.google.com/nvw-yg......  i na sljedećem Join now i vi ste u online sesiji predavača. Redovna provjera email-a je veoma bitna.

Zamolili bi vas još jednom da se međusobno čujete i obavijestite jedni druge o svim detaljima obuke.

Literatura za spremanje ispita je ista ona koju ste dobili na prvom ciklusu obuke. Biće tu i novih prezentacija koje će biti dostavljene na email do početka predavanja ili tokom predavanja.

Ispiti ostaju u terminima koji su navedeni u prvoj obavjesti na web stranici i proslijeđeni više puta email komunikacijom. Organizovaće se na fakultetu, u manjim grupama uz poštivanje, svih epidemioloških mjera.

Prilikom dolaska na ispit obavezno ponijeti certifikat jer se u isti upisuje novim datum važenja. Kolege koje su certifikat dobili na šumarskom fakultetu trebaju donijeti kopiju lične karte i dvije slike, formata za lične dokumente, radi izdavanja novog certifikata.

Za sve ostale informacije stojimo na raspolaganju putem email-a, telefona i međusobnim kontaktima.

Lijep pozdrav i do skorog viđenja,


Prof. dr Nedžad KarićDODATAK

RASPORED PREDAVANJA NAPREDNE OBUKE - PREUZMIObjavljeno: 26.01.2021