STUDENTI I CIKLUSA STUDIJA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

STUDENTI I CIKLUSA STUDIJA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU
Dane 16. i 17.01.2019. godine studenti I ciklusa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, smjer animalna proizvodnja, su bili u posjeti  Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Posjeta je obavljena u sklopu terenske nastave na predmetu Proizvodnja i prerada mlijeka koji se sluša u V semestru I ciklusa smjera animalna proizvodnja Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
Tom prilikom studente su primili Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Muhamed Brka i predmetni profesor prof. dr Zlatan Sarić.
U fokusu obilaska su bili sirarski pogon i laboratorij za mljekarstvo Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a studenti su obišli i ostale laboratorije na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu kao i učionički i bibliotečki prostor.
Takođe je upriličena i posjeta mljekari „Milkos“ d.o.o. gdje su studenti toplo primljeni od strane menadžmenta i osoblja mljekare.

Objavljeno: 21.01.2019