OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2017/2018. GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2017/2018. GODINE

OBAVJEŠTENJE  ZA UPIS

2017/2018 GODINA

PRVI  CIKLUS  STUDIJA

(UPIS U PRVU GODINU)

Upis traje od 28.08.2017. do 20.09.2017.

                                                

POTREBNO JE :

1.      Kupiti indeks i upisni materijal(čitko popuniti)

2.       Dvije iste fotografije (za indeks)  - dimenzije  4 X 6

3.       Izvaditi ljekarsko  uvjerenje(vadi se isključivo u  Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Sarajevu)

 

4.      Uplatiti   : 100  KM(vanredni studenti  uplaćuju 900 KM , a samofinansirajući 1200 KM)

Svrha:  upisnina

Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Žiro račun: 3389002208130126

 

5.      Uplatiti 10 KM

Svrha: za ISSS

Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Žiro račun: 3389002208130126

6.      Uplatiti 10 KM

Svrha : za ISSS

Primalac: Rektorat  Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

7.      Uplatiti :  30 KM

Svrha:  za biblioteku

Primalac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

ZIRO račun: 3389002208130126

 

Osiguranje:  5  KM  (plaća se na šalteru studentske službe)

 

 

Djeca šehida i poginulih boraca, RVI,dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba roditelja, oslobođena su uplate od 100 KM za upisninu (Zaključak Vlade kantona Sarajevo broj :02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostalo moraju platiti.

 

Objavljeno: 20.01.2018