VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE


OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI U 2023/24 GODINI IMAJU STATUS APSOLVENTA I APSOLVENTA PONOVCA


U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/2022)  studenti I i II ciklusa studija koji u akademskoj 2023/24 godini imaju status apsolventa i apsolventa ponovca mogu polagati ispite iz zimskog semestra u junsko-julskom roku.

Studenti apsolventi koji žele polagati ispite iz zimskog semestra trebaju da se prijave na spisak koji će biti dostupan na šalteru studentske službe. Prijava na spisak će se vršiti u periodu od 27.05.2024. godine do 01.06.2024. godine. Na osnovu prijavljenih ispita sa spiska organizirat ćemo ispitne termine za apsolvente.

Ispiti će biti organizirani samo za prijavljene ispite/predmete u navedenim terminima:

I termin u periodu 18.06.2024. – 28.06.2024. godine

II termin u periodu 01.07.2024. – 12.07.2024. godine

Molimo studente da se pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća.

Prijava ispita za apsolvente vršit će se preko klasične prijave koju preuzimate na šalteru studentske službe.


Sarajevo, 24.05.2024. godine

Studentska služba


Objavljeno: 24.05.2024