RASPORED NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2022/2023. GODINE - I CIKLUS STUDIJA

RASPORED NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2022/2023. GODINE - I CIKLUS STUDIJA


RASPORED NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2022/2023. GODINE - I CIKLUS


ODSJEK: BILJNA PROIZVODNJA

SMJER: RATARSTVO I POVRTLARSTVO
SMJER: VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO


ODSJEK: EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

SMJER: EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE


ODSJEK: ZOOTEHNIKA

SMJER: ANIMALNA PROIZVODNJA


ODSJEK: PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

SMJER: PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

SMJER: NUTRICIONIZAMObjavljeno: 23.02.2023