TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA I UPUTE ZA STUDENTE ZA PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA STATISTIKA

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA I UPUTE ZA STUDENTE ZA PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA STATISTIKA
Poštovani studenti,
Prvi parcijalni ispit  iz predmeta Statistika održat će se 09.05.2019.godine, kako je i oglašeno, u terminima od 08:00 - 09:30 sati i od 09:45 - 11:15 sati i to:
Smjerovi: Prehrambene tehnologije i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije u terminu od 08:00 do 09:30.
Smjerovi: Biljna proizvodnja i Zootehnika u terminu od 09:45 do 11:15

Kako bi se planirano vrijeme iskoristilo efikasno za rad, studenti koji rade ispit od 08:00 trebaju biti  najkasnije do 07:45 ispred amfiteatra 1 zbog rasporeda sjedenja, dok studenti koji rade ispit od 09:45 trebaju biti ispred amfiteatra 1 najkasnije do 09:30 ispred amfiteatra.
Studenti trebaju ponijeti sljedeće:
- indeks
- hemijska olovka /ispit se radi isključivo hemijskom olovkom
Studenti će dobiti: spojene papire na kojim će raditi ispit zajedno sa naslovnom stranicom koju trebaju čitko popuniti, zadatke za rad raditi isključivo na drugom, praznom listu a tokom ispita na zahtjev mogu dobiti i dodatne prazne papire za rad.
Studenti koji ne budu sa sobom imali indeks kao identifikacioni dokument neće moći pristupiti ispitu!!
Nakon 08:00 sati odnosno 09:45 neće biti dozvoljen pristup ispitu!
Mobiteli moraju biti isključeni i ne mogu se koristiti kao zamjena kalkulatoru ili na neki drugi način!!
Upotreba kalkulatora sa osnovnim računskim operacijama je dozvoljena. Kakulatori koji imaju i druge mogućnosti npr. crtanje grafika funkcija, izračunavanje integrala i sl.nisu dozvoljeni.
Mole se studenti da ispoštuju navedene upute.

 
Predmetni nastavnikObjavljeno: 23.04.2019