PRILAGODBA LITERATURE ZA STUDENTE SA DJELIMIČNIM I POTPUNIM OŠTEĆENJEM VIDA

PRILAGODBA LITERATURE ZA STUDENTE SA DJELIMIČNIM I POTPUNIM OŠTEĆENJEM VIDA


Poštovani/a,

Ured za podršku studentima kreće sa realizacijom projekta Prilagodba literature za studente sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem vida. Projektom će biti osigurana prilagodba literature u digitalnom obliku, zvučnom zapisu i uvećanoj štampi za lakše praćenje nastave u na Univerzitetu u Sarajevu. Aktivnosti projekta povezane su sa promocijom i zaštitom osnovnih ljudskih prava, unapređenje i poboljšanje obrazovanja studenata sa oštećenjem vida, a sve kako bi bila povećana kvaliteta obrazovanja.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Općina Centar Sarajevo su odobrili financijsku podršku za nabavku skenera za provođenje projekta PRILAGODBA LITERATURE ZA STUDENTE SA DJELIMIČNIM I POTPUNIM OŠTEĆENJEM VIDA, koji Ured za podršku studentima, realizira u partnerstvu s Pravnim fakultetom i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Pozivaju se studenti da se jave ukoliko imaju potrebu za adaptacijom- digitalizacijom literature.

Pozivaju se sve organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu da informišu svoje studente da se jave ukoliko imaju potrebu za prilagodbom literature.

Kontakt osoba je Neđmina Ademović, stručna saradnica u Uredu za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu.

Svi zainteresovani mogu se javiti na e-mail adresu: ured@unsa.ba.Objavljeno: 12.04.2020