UPIS NA PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA 2020/2021 godine

UPIS NA PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA 2020/2021 godine


(upis traje od 19.10.2020. do 23.10.2020.)


1. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo (Ul. Patriotske lige br. 36)

2. Kupiti indeks sa upisnim materijalom ( indeks sa upisnim materijalom se kupuje na Pravnom fakultetu) 

3. Dvije fotografije – dimenzije 4x6

4. Svrha doznake : Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju II ciklus studija

Iznos: 130.00 KM

              Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

              Račun primaoca: 1411965320008475

              Vrsta prihoda: 722429

              Općina: 077

              Budžetska organizacija: 2104020

              Poziv na broj: 0000000002


5. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO 

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda:722429

 Općina: 077 

Budžetska organizacija:2104020 

Poziv na broj: 0000000021 


6. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO 

Račun primaoca:1411965320008475 

Vrsta prihoda:722429

 Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104001 

Poziv na broj: 00000000217. Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme

Iznos: 30,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000020 

8. OSIGURANJE STUDENATA

UPLATITI 5 KM

ŽIRO RAČUN: 3389002205654395

      SVRHA UPLATE: STUDENTSKO OSIGURANJE

             PRIMALAC: SARAJEVO OSIGURANJE d.d.

Djeca šehida i poginulih boraca, RVI,dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba

roditelja, oslobođena su uplate od 100 KM za upisninu (Zaključak Vlade kantona Sarajevo

broj : 02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostalo moraju platiti.ZA STUDENTE KOJI SU UPISALI KAO REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI UPLATA ZA UPISNINU JE SLJEDEĆA:


Iznos: 1200,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate I RATA 600,00 KM)

Svrha doznake: Školarina samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju II ciklus

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000006


ZA STUDENTE KOJI SU UPISALI KAO VANREDNI STUDENTI UPLATA ZA UPISNINU JE SLJEDEĆA:

Iznos: 1000,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate - 500,00 KM I RATA)

Svrha doznake: Upisnina za vanredne studentei studenti koji prvi put upisuju I ciklus

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000080
Objavljeno: 15.10.2020