V studentski kongres Univerziteta u Sarajevu sa međunarodnim učešćem "Hrana, ishrana, zdravlje"