• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

V studentski kongres Univerziteta u Sarajevu sa međunarodnim učešćem "Hrana, ishrana, zdravlje"