NAUČNI SKUP „ RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 1945–2017. GODINE “

NAUČNI SKUP „ RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 1945–2017. GODINE “

Povodom 85 godina života i 60 godina naučnog rada  profesora emeritusa Jusufa Mulića Poljoprivredno-prehrambeni fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje naučni skup s temom "Razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije Bosne i Hercegovine u periodu 1945. – 2017. godine".

 

Pozivaju se profesorovi bivši studenti i ostali njegovi poštovaoci da prisustvuju Skupu.

 

 

Subota, 31. marta/ožujka 2018. godine u 11:00 sati

Sala za sjednice Poljoprivredno-prehrambeno fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA, Sarajevo.

Objavljeno: 28.03.2018