OBAVJEŠTENJE (OSNOVI PEDOLOGIJE I GENEZA ZEMLJIŠTA)

OBAVJEŠTENJE (OSNOVI PEDOLOGIJE I GENEZA ZEMLJIŠTA)
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA JE OVJERA (POTPISIVANJE) INDEKSA KOD PROF.DR HAMIDA ČUSTOVIĆA I DOC.DR MELISE LJUŠA 21.01.2019. GODINE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:
 
1.     09.00h OSNOVI PEDOLOGIJE – Ekonomika agroindustrije
2.     09.30h OSNOVI PEDOLOGIJE – Zootehnika
3.     10.00h GENEZA ZEMLJIŠTA – Biljna proizvodnja
4.     10.30h OSNOVE GIS-a – svi smjerovi
5.     11.00h SVI OSTALI PREDMETI NA MASTER STUDIJSKOM PROGRAMU

 
MOLE SE STUDENTI DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENOG RASPOREDA.

 
KATEDRA ZA PEDOLOGIJU
Objavljeno: 18.01.2019