ODRŽANA OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

ODRŽANA OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI


Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu i oglednom poligonu Butmir je u periodu od 15.10. do 18.10.2020. godine organizovana treća po redu obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava uz poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Obuka je održana na osnovu člana 5, stava 3 i člana 6, stava 5 Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49-04), člana 17, stava 5 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13 i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-24/2-1634-10/18.

Učešće na obuci je uzelo ukupno 16 polaznika.Objavljeno: 29.10.2020