JAPANSKA ISKUSTVA U PROCESU LOKALNE REVITALIZACIJE I REGIONALNOG BRENDIRANJA

JAPANSKA ISKUSTVA U PROCESU LOKALNE REVITALIZACIJE I REGIONALNOG BRENDIRANJA

NAZIV DOGAĐAJA: Regionalni razvoj – najbolji primjeri iz prakse, iskustva Japana u tranziciji ka održivim modelima poslovanja

PREDAVAČ: Eriko MORI, Izvršna direktorica Shizenjuku Terakoya NPO

DATUM I VRIJEME: 23.03.2023.godine sa početkom u 12h

NAČIN IZVOĐENJA: Hibridno, u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te putem linka za one koji žele učestvovati online. Link će biti dostupan u narednom periodu. Predavanja će biti održano na engleskom jeziku uz prevođenje na lokalni jezik za online učesnike.

KRATKI OPIS: U toku predavanja biti će predstavljeni različiti modeli regionalne revitalizacije koji se fokusiraju ne samo na stvaranje specifičnih proizvoda već i na složene resurse kao što su ljudi, stvari i iskustva, a budući da ne postoji jedinstvena metoda koja odgovara za sve situacije, dotaći će se i prednosti i slabosti istih u zavisnosti od ciljnih grupa (porodica, udruženje, zajednica, regija, država) i njihovih ciljeva.

 


Objavljeno: 14.03.2023